تبلیغات
❤دو دخمل دیــــــ ـــوونه...❤ - اعترافـ ـ ـ ـ ـات دخترانه

اعترافـ ـ ـ ـ ـات دخترانه

شنبه 4 بهمن 1393 12:54 ب.ظ

نویسنده : مونس

اﻋﺘﺮﻑ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ هم
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯿﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﻗﻬﺮ ﮐﺮﺩﯾﻢ !
ﻓﻘﻂ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺍﻻﻥ ﻻﺯﻣﻪ ﮐﻪ ﻗﻬﺮ
ﮐﻨﯿﻢ ...
بلــــــه!ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎ...!


دیدگاه ها : دخی بلا
آخرین ویرایش: شنبه 4 بهمن 1393 01:05 ب.ظقالب های بروبکس